SLOVAKIA

Jami s.r.o.
.
Mierová 129
821 05 Bratislava
Slovac Republic

+421 243 636 707
jami@jamiservis.sk